برای گوشی های ایفون با توجه به فیلم زیر می توانید از این نرم افزار ها استفاده کنید

برای تنظمیات مربوط به دستگاه نیاز به ارسال یکسری پیامک از گوشی خود به سیم کارت داخل دستگاه هستید

اگر از دستگاه ردیاب کانکاکس CONCOX استفاده میکنید کد های دستوری به شرح زیر می باشد