آشنایی با واژگان تخصصی

در ضمینه ردیاب واژه های بسیاری وجود دارد که اکٍثرا یا معنی آن را نمی دانیم و بطور اشتباه از آن ها استفاده می کنیم در این مطلب سعی شده تمامی واژگان مخفف و تخصصی دراین ضمینه را توضیح دهیم.

GPS (Global Positioning System )به معنای سیستم موقعیت یابی جهانی می باشد. که به مجموع ماهواره های موقعیت یابی و گیرنده و در کل مجموعه تجهیزات و تکنولوژی استفاده شده در این فناوری گفته می شود.

GSM(Global System for Mobile communications)به معنای سیستم جهانی برای ارتباط موبایل می باشد . که به مجموع دکل های مخابراتی سوئیچر ها و برد GSM موبایل ما اطلاق می شود.

GPRS(General Packet Radio Service) به معنای بسته خدمات رادیویی عمومی می باشد . که شامل تکنولوژی بر قراری ارتباط اینترنت از طریق موبایل  می باشد .

Tracker : که واژه فارسی آن همان ردیاب می باشد به معنای جستجو کردن و دیدن وسیله  مورد نظر از مکان دیگر می باشد  که همیشه با واژه رهیاب اشتباه گرفته می شود.

رهیاب : رهیاب به معنی پیدا کردن راه می باشد و به سیستم ها ی GPS که روی خود صفحه نمایشی برای نشان دادن راه دارد گفته می شود دقت کنید که در سیستم   رهیاب فقط  یم توانیم موقعیت خود را داشته باشیم و ببینیم نه دستگاه یا شخص دیگر.

رهبری