کاتالوگ ردیاب آهنربایی

مدل TP-101

قیمت : 850,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 300mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 2 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 5 ساعت
آهنربا : 2 عدد
ضد آب و ضد ضربه : نیست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK
ابعاد (به سانتی متر) : 4*1.6*2.5
وزن (گرم) : 10 گرم
خرید + مشاوره
ردیاب آهنربایی G902 با نرم افزار داخلی قوی و نرم افزار فابریک AIKA

مدل TP-102

قیمت : 1,600,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 3000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 30 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 7 روز
آهنربا : 2 عدد
ضد آب و ضد ضربه : نیست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK
ابعاد (به سانتی متر) : 3*6*2
وزن (گرم) : 80 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-103

قیمت : 1,000,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 3000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 20 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 5 روز
آهنربا : ندارد
ضد آب و ضد ضربه : نیست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و 1513
ابعاد (به سانتی متر) : 4*6*1
وزن (گرم) : 40 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-104

قیمت : 1,490,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 1000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 12 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 3 روز
آهنربا : ندارد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK,UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 4.5*4.5*1.5
وزن (گرم) : 50 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-105

قیمت : 1,550,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 1500mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 20 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 5 روز
آهنربا : دارد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 5*5*1.8
وزن (گرم) : 65 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-106

قیمت : 999,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 900mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 10 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 2 روز
آهنربا : ندارد
ضد آب و ضد ضربه : نیست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 2*4*1
وزن (گرم) : 25 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-110

قیمت : 1,590,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 5000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 45 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 10 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 5.5*6.5*1
وزن (گرم) : 100 گرم
خرید + مشاوره
ردیاب آهنربایی

مدل TP-111

قیمت : 1,990,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 6000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 75 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 20 روز
آهنربا : 5 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 10.5*6*1.8
وزن (گرم) : 170 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-112

قیمت : 1,950,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 5000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 60 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 14 روز
آهنربا : 5 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 7*9*2
وزن (گرم) : 160 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-113

قیمت : 1,650,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 6000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 60 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 15 روز
آهنربا : 5 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK
ابعاد (به سانتی متر) : 8*5*3.2
وزن (گرم) : 170 گرم
خرید + مشاوره
114

مدل TP-114

قیمت : 1,590,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 5000mA
نگهداری شارژ(استند بای یا SMS):60روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 15 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 9*5.2*2
وزن (گرم) : 160 گرم
خرید + مشاوره
115

مدل TP-115

قیمت : 2,450,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 6000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS): 75روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 20 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 12*6.4*3.5
وزن (گرم) : 240 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-120

قیمت : 1,950,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 10000mA
نگهداری شارژ(استند بای یا SMS):100روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 28 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 13*7.2*2
وزن (گرم) : 200 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-121

قیمت : 2,540,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 12000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS): 180روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 45 روز
آهنربا : 5 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 12*6.4*3.5
وزن (گرم) : 240 گرم
خرید + مشاوره
بهترین ردیاب آهنربایی مگنتی G902

مدل TP-122

قیمت : 1,790,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 10000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 60 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 30 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 11*7.7*2.5
وزن (گرم) : 255 گرم
خرید + مشاوره
ردیاب آهنربایی

مدل TP-123

قیمت : 2,290,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 10000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS): 180روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 35 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و 1513
ابعاد (به سانتی متر) : 10*6*3.7
وزن (گرم) : 265 گرم
خرید + مشاوره
124

مدل TP-124

قیمت : 2,950,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 10000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS): 180روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 30 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 11*4.8*3.2
وزن (گرم) : 225 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-130

قیمت : 3,950,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 20000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS): 365روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 90 روز
آهنربا : 5 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 12*6.4*5.5
وزن (گرم) : 360 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-140

قیمت : 4,950,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 30000mA
نگهداری شارژ(استند بای یا SMS): 545روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 150 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 16*9.4*6.6
وزن (گرم) : 420 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-150

قیمت : 5,450,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 42000mA
نگهداری شارژ(استند بای یا SMS): 730روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 180 روز
آهنربا : 8 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 16*9.4*6.6
وزن (گرم) : 535 گرم
خرید + مشاوره
تمامی حقوق برای گروه اینترنتی تکسا ردیاب محفوظ می باشد.