ردیاب حیوانات

دستگاه ردیاب حیوانات تکسا با باطری دوبل تا 12 روز آماده به کار است و مکان دقیق حیوان مورد نظر را به شما اطلاع می دهد. مخصوص ردیابی سگ , اسب , گاو , گوسفند , شتر می باشد

رهبری