انواع ردیاب اهنربایی شارژی مگنتی

ردیاب اهنربایی کوچک 07 با صدای فوق عالی

مدل TP-101

قیمت : 990,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 250mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 5 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 2 روز
آهنربا : 2 عدد
ضد آب و ضد ضربه : نیست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK
ابعاد (به سانتی متر) : 2.3*4*1.6
وزن (گرم) : 8 گرم
خرید + مشاوره
ردیاب آهنربایی G902 با نرم افزار داخلی قوی و نرم افزار فابریک AIKA

مدل TP-102

قیمت : 1,600,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 3000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 30 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 7 روز
آهنربا : 2 عدد
ضد آب و ضد ضربه : نیست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK
ابعاد (به سانتی متر) : 3*6*2
وزن (گرم) : 80 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-103

قیمت : 1,000,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 3000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 20 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 5 روز
آهنربا : ندارد
ضد آب و ضد ضربه : نیست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و 1513
ابعاد (به سانتی متر) : 4*6*1
وزن (گرم) : 40 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-104

قیمت : 1,490,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 1000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 12 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 3 روز
آهنربا : ندارد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK,UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 4.5*4.5*1.5
وزن (گرم) : 50 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-105

قیمت : 1,550,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 1500mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 20 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 5 روز
آهنربا : دارد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 5*5*1.8
وزن (گرم) : 65 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-106

قیمت : 999,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 900mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 10 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 2 روز
آهنربا : ندارد
ضد آب و ضد ضربه : نیست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 2*4*1
وزن (گرم) : 25 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-107

قیمت : 1,400,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 1500mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 15 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 6 روز
آهنربا : 2 عدد
ضد آب و ضد ضربه : نیست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK
ابعاد (به سانتی متر) : 2.8*4.8*2
وزن (گرم) : 56 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-110

قیمت : 1,590,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 5000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 45 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 10 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 5.5*6.5*1
وزن (گرم) : 100 گرم
خرید + مشاوره
ردیاب آهنربایی

مدل TP-111

قیمت : 1,990,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 6000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 75 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 20 روز
آهنربا : 5 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 10.5*6*1.8
وزن (گرم) : 170 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-112

قیمت : 1,950,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 5000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 60 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 14 روز
آهنربا : 5 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 7*9*2
وزن (گرم) : 160 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-113

قیمت : 1,650,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 6000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 60 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 15 روز
آهنربا : 5 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK
ابعاد (به سانتی متر) : 8*5*3.2
وزن (گرم) : 170 گرم
خرید + مشاوره
114

مدل TP-114

قیمت : 1,590,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 5000mA
نگهداری شارژ(استند بای یا SMS):60روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 15 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 9*5.2*2
وزن (گرم) : 160 گرم
خرید + مشاوره
115

مدل TP-115

قیمت : 2,450,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 6000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS): 75روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 20 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 12*6.4*3.5
وزن (گرم) : 240 گرم
خرید + مشاوره
ردیاب آهنربایی G902

مدل TP-116

قیمت : 1,990,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.

ردیاب آهنربایی G902

میزان واقعی ظرفیت باطری : 5000mA
نگهداری شارژ(استند بای یا SMS):60روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 15 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 6*5*2.6
وزن (گرم) : 100 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-120

قیمت : 1,950,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 10000mA
نگهداری شارژ(استند بای یا SMS):100روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 28 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 13*7.2*2
وزن (گرم) : 200 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-121

قیمت : 2,540,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 12000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS): 180روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 45 روز
آهنربا : 5 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 12*6.4*3.5
وزن (گرم) : 240 گرم
خرید + مشاوره
بهترین ردیاب آهنربایی مگنتی G902

مدل TP-122

قیمت : 1,790,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 10000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS) : 60 روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 30 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 11*7.7*2.5
وزن (گرم) : 255 گرم
خرید + مشاوره
ردیاب آهنربایی

مدل TP-123

قیمت : 2,290,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 10000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS): 180روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 35 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و 1513
ابعاد (به سانتی متر) : 10*6*3.7
وزن (گرم) : 265 گرم
خرید + مشاوره
124

مدل TP-124

قیمت : 2,950,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 10000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS): 180روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 30 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 11*4.8*3.2
وزن (گرم) : 225 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-130

قیمت : 3,950,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 20000mA
نگهداری شارژ (استند بای یا SMS): 365روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 90 روز
آهنربا : 5 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 12*6.4*5.5
وزن (گرم) : 360 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-140

قیمت : 4,950,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 30000mA
نگهداری شارژ(استند بای یا SMS): 545روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 150 روز
آهنربا : 6 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 16*9.4*6.6
وزن (گرم) : 420 گرم
خرید + مشاوره

مدل TP-150

قیمت : 5,450,000 تومان


برای مشاهده اطلاعات کلیک کنید.
میزان واقعی ظرفیت باطری : 42000mA
نگهداری شارژ(استند بای یا SMS): 730روز
میزان نگهداری شارژ(آنلاین): 180 روز
آهنربا : 8 عدد
ضد آب و ضد ضربه : هست
چیپ GPS , GSM : سنسور MTK و UBLOX
ابعاد (به سانتی متر) : 16*9.4*6.6
وزن (گرم) : 535 گرم
خرید + مشاوره

ردیاب اهنربایی مدل های مختلفی دارد که قبل از انتخاب باید به نکاتی توجه کرد تا خرید مطمئن و درستی انجام دهیم

1- میزان شارژ واقعی دستگاه ردیاب اهنربایی :

هر دستگاه ردیاب اهنربایی از یک باتری داخلی استفاده میکند که این باتری میتواند لیتیوم پلیمیر یا لیتیوم ایون باشد

از هر مدل باتری که باشد باید دقت کنید که حجم دستگاه با وزن آن با قیمت و در نهایت میزان شارژ واقعی که دستگاه نگه میدارد رابطه مستقیم دارد

هر هزار میلی آمپر ظرفیت باتری تقریبا برابر سه روز شارژ به صورت انلاین که به طور متوسط روزی 5 ساعت حرکت مداوم هست نگه می دارد و اگر از دستگاه در حالت استندبای استفاده کنید این شارژ تا 4 برابر قابل افزایش می شود یعنی یک دستگاه با باتری 1000 میلی آمپر تقریبا 3 روز با حرکت متوسط 5 تا 6 ساعت کار می کند و اگر به صورت پیامکی چک کنید تا 12 روز دستگاه کار می کند همین نسبت را برای باتری های بالاتر نیز می توانید استفاده کنید.

2 – قدرت اهنربای دستگاه  ردیاب اهنربایی :

برخی از مدل های ردیاب اهنربایی دارای قدرت اهنربای قوی هستند که می توانند وزن خود را زیر ماشین نگه دارند و حتی در دست انداز های مختلف نیز نیافتند ولی برخی اینقدر ضعیف هستند که با اولین تکان از زری خودرو جدا می شوند پس اگر قرار است بیرون خودرو قرار بگیرد به قدرت آهنربای آن نیز توجه کنید

3- میکروفن دستگاه ردیاب اهنربایی :

میکرفون دستگاه ردیاب اهنربایی در صورتی که دستگاه را داخل کابین قرار دهید و نیاز به شنیدن صدای داخل کابین داشته باشید مهم می باشد

از مدل های مذکور مدل های 101- 1016- 110- 122 دارای تقویت کننده  میکروفن و صدای کاملا شفافی هستند بقیه مدل ها دارای میکروفن معمولی هستند.

 

تمامی حقوق برای گروه اینترنتی تکسا ردیاب محفوظ می باشد.