گروه تکسا ردیاب دارای تمامی تأییدیه های کیفی و گواهینامه های بین المللی داخلی و خارجی برای انواع ردیاب خودرو و ردیاب شخصی می باشد که می توانید در ذیل این تأییدیه ها را مشاهده نمایید.